KYIV UNDER CONSTRUCTION. Screenings of Ukrainian urban projects
«Київ у будові». Покази українських урбаністичних проектів

  • KYIV UNDER CONSTRUCTION. Screenings of Ukrainian urban projects
    Poster of the "Ma" movie, directed by Maria Stoyanova

The Museum of Modern Art in Warsaw and the Museum of Warsaw invite to a series of screenings and presentations of Ukrainian urban projects, KYIV UNDER CONSTRUCTION.

[Текст українською мовою нижче]

Film screenings with the introduction by Vasyl Cherepanyn (VCRC):

The Fall of Lenin (2017) by Svitlana Shymko

An ironic documentary film about the farewell to the phantoms of the USSR in Ukraine. The spiritual session with the ghost of Lenin guides us through our past, present and future. The film presents the dawn and the twilight of idols, and the curious afterlife of history’s ghosts.

Ма (2017) by Maria Stoyanova

Mom is feeding great tits from the window of her high-rise building in Mariupol, and growing queen apples in her summerhouse near the battle line. To show her simple life, she shoots videos on her small camera for her daughter, who lives in the capital and is hard to reach. To try to keep the conversation going, she feeds her overgrown child with sponge mushrooms and fairytales.

Varta1, Lviv, Ukraine (2016) by Yuriy Hrytsyna

An attempt to reconstruct the atmosphere and the reactions at the end of the Euromaidan, when activists in Lviv (Ukraine) started to perform law enforcement functions. The film uses the activist patrols’ walkie-talkie communications to ask questions about the nature of the revolution, law and self-organization. The film tries to look at the mundane spaces of the city, and to understand whether the historical and revolutionary uncertainty is still there.

Film screenings with the introduction by Vasyl Cherepanyn and Svitlana Shymko.

***

Музей сучасного мистецтва у Варшаві та Музей Варшави запрошують на серію показів і презентацій українських урбаністичних проектів «Київ у будові».

Покази фільмів зі вступним коментарем Василя Черепанина (Україна):

«Ленінопад» (2017), реж. Світлана Шимко

Іронічний документальний фільм про прощання з фантомами СРСР в Україні. Спіритичний сеанс із привидом Леніна веде нас через наше минуле, теперішнє і майбутнє. У фільмі показане постання і падіння ідолів та потойбічне життя історичних примар.

«Ма» (2017), реж. Марія Стоянова

Мама годує великих синиць з вікна своєї багатоповерхівки у Маріуполі й вирощує айви на дачі неподалік лінії фронту. Вона знімає відео про власне повсякдення для своєї доньки, яка живе у столиці й з якою буває важко зв'язатися. Щоби підтримувати розмову, вона розповідає своїй дорослій дитині казки та історії про губчаті гриби.

«Varta1, Львів, Україна» (2016), реж. Юрій Грицина

Це спроба реконструювати атмосферу наприкінці Євромайдану, коли активісти у Львові (Україна) перебрали на себе функції правоохоронних органів. Фільм базується на записах переговорів активістів по раціях і ставить питання про природу революції, закон та самоорганізацію. Фільм є спробою поглянути на буденні простори міста й зрозуміти, чи у них ще присутня історична та революційна непевність.  

Покази фільмів зі вступним коментарем Василя Черепанина і Світлани Шимко.