Sąsiedzi. Dokumentacja wydarzeń w Kijowie
  Сусіди. Документація подій у Києві

  Ukraińska część programu festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE została zrealizowana w Kijowie. W ramach spotkań i warsztatów poruszane były kwestie badań nad krajobrazem miejskim oraz interwencji w marginalizowane sposoby koegzystencji mieszkańców w tym wschodnioeuropejskim mieście.

  Na lokalizację festiwalu wybrano opuszczoną ulicę Petriwską. Po kilku dekadach zapomnienia, które nastąpiło po tej lokalnej apokalipsie, w dzielnicy zaczęły osiedlać się rozmaite społeczności artystyczne. W 2018 roku to właśnie tutaj zrealizowany został projekt „Sąsiedzi”. Wykonany specjalnie na tę okazję projekt architektoniczny Oleksandra Burlaki ma na celu przywrócenie tej okolicy mieszkańcom Kijowa.

  Program edukacyjny skupiony był na problematyce Emergency Architecture, międzynarodowego nurtu „architektury stanu wyjątkowego”, tworzonej w warunkach szybkiej urbanizacji, kryzysów humanitarnych i klęsk żywiołowych.

  ***

  Українська частина програми фестивалю „Варшава будується” була проведена у Києві. У рамках зустрічей та семінарів обговорювалися питання досліджень міського ландшафту та втручання у маргіналізацію способів співіснування жителів цього східноєвропейського міста.

  Для розташування фестивалю вибрано вулицю Петрівську. Після кількох десятиліть забуття, яке прийшло після цого місцевого апокаліпсици, в окрузі почали оселитися різні художні спільноти. У 2018 році тут був реалізований проект „Сусіди”. Метою архітектурного проекту Олександра Бурлака, створеного спеціально для цієї події, є повернення простори мешканцям Києва.

  Освітня програма була зосереджена на питаннях Emergency Architecture, міжнародного напрямку „архітектури надзвичайного стану”, створеної в умовах швидкої урбанізації, гуманітарних криз та стихійних лих.

  Dokumentacja fotograficzna:

  Zobacz także: