Wykład Phila Collinsa
    Лекція Філа Коллінза

    Dokumentacja z wykładu Phila Collinsa, towarzyszącego pokazowi filmu „Ceremonia” (2017).

    Moderator: Wasyl Czerepanyn (Centrum Badań nad Kulturą Wizualną).

    Dokumentacja fotograficzna:

    Zobacz także: