Dzieci


Staramy się, aby działania Muzeum były dostępne dla wszystkich użytkowników. Jednak w przypadku wystawy „Sąsiedzi” przestrzeń ekspozycji, czyli dawny Pawilon Cepelii, stanowić może dla części z nich wyzwanie.

Wystawa znajduje się na poziomach -1 i +1. Jedyna droga na wystawę prowadzi przez schody z poręczami z obu stron. Przejście z poziomu +1 na poziom -1 to schody z poręczą z jednej strony. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób na wózkach.

W ramach programu „Muzeum dostępne” organizujemy w ramach festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE spacery po wystawie z audiodeskrypcją oraz w Polskim Języku Migowym oraz warsztaty dostosowane do potrzeb dorosłych i dzieci ze spektrum autyzmu.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorką ds. dostępności Muzeum, Martą Maliszewską, pod adresem marta.maliszewska@artmuseum.pl.