Dzieci

Szkoła w Muzeum


Grupy szkolne na wszystkich poziomach nauczania zapraszamy na lekcje towarzyszące wystawie „Sąsiedzi” w ramach 10. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE.

Wystawa „Sąsiedzi” jest próbą przyjrzenia się idei sąsiedztwa we współczesnym mieście. Na skutek skali migracji, uwarunkowanych ekonomicznie czy politycznie, staje się ona jedną z podstawowych kwestii do wspólnego pomyślenia na nowo. Różnorodne doświadczenia współbycia w nowym kontekście – podzielane zarówno przez pracowników sezonowych, jak i innych migrantów – są punktem wyjścia prac prezentowanych w ramach tegorocznej edycji festiwalu. Dzięki temu otrzymujemy złożony obraz dzisiejszych relacji i znaczeń kształtujących się wokół tematu sąsiedzkości. Relacje pomiędzy Warszawą a Kijowem służą za przykład dla ukazania szerszych procesów globalnych. Wystawa prezentowana jest w dawnym pawilonie Cepelii na zbiegu ulic Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich.

Klasy 1-3

Zadomowienie

Czym jest dom? Czy dom to tylko budynek? Co sprawia, że dane miejsce staje się nam bliskie, że czujemy się w nim dobrze i bezpiecznie? W jakich miejscach czujemy się „jak w domu”? W trakcie zajęć zastanowimy się, czy sama przestrzeń architektoniczna wystarczy, żeby czuć się „u siebie”, czy ważne są też inne czynniki. Wspólnie będziemy oswajać przestrzeń wystawy festiwalu Warszawa w Budowie.

Kim może być sąsiad?

Co to znaczy „sąsiadować z kimś”? Jakie relacje łączą nas z ludźmi, którzy mieszkają, lub tylko przebywają obok nas? Co sprawia, że możemy czuć się z nimi związani lub wprost przeciwnie – zupełnie im obcy? Podczas zajęć zastanawiać się będziemy nad zagadnieniem sąsiedztwa. Spróbujemy wcielić się w role sąsiadów dla siebie nawzajem, by zrozumieć tego typu relacje.

Przeprowadzki

Na czym polega przeprowadzka? Kto i dlaczego decyduje się zmienić miejsce zamieszkania? A może dla niektórych jest to konieczność? Jakie przeprowadzki mają miejsce w naszej okolicy? Zastanowimy się wspólnie, z czym wiąże się zmiana miejsca zamieszkania i jak może ona działać na ludzi przenoszących się w nowe miejsca.

Klasy 4-6

Linie, płoty, granice

Wychodząc od pojęcia sąsiedztwa, zastanowimy się nad różnego rodzaju podziałami. Czy linie, które widzimy na mapach politycznych, to jedyne granice, które istnieją? Jakie inne typy granic możemy zaobserwować w naszym otoczeniu? Gdzie przebiegają niewidzialne podziały i jakie mają znaczenie? Czy możemy na nie wpływać poprzez swoje działania albo wyobraźnię?

Między pracą a grą

Czy pracę można potraktować jako grę i odwrotnie – grę jako pracę? Czym różnią się te zajęcia? Dlaczego do jednych podchodzimy z ochotą, a do innych z rezerwą? Czy tylko zabawa pobudza nasze pozytywne emocje? Czy patrząc na monitory lub ekrany chętniej zwracamy uwagę na informacje dotyczące rzeczywistości czy bardziej angażuje nas fikcja? Spróbujemy zastanowić się nad tymi różnicami i nad tym, jak wpływają one na nasze widzenie świata.

Klasy 7-8 / Gimnazjum

Wspólna przeszłość

Za pomocą jakich znaków możemy poznawać przeszłość? Czy w mieście znajdziemy obiekty mogące opowiadać historię? A może one same też poddają się upływowi czasu i ulegają zmianom? Czy w odległych od siebie miejscach można odnaleźć ślady wspólnej przeszłości? Patrząc na architekturę stolic sąsiadujących ze sobą krajów – Warszawy i Kijowa – spróbujemy znaleźć odpowiedzi na te pytania. Zastanowimy się też, czy przestrzenie te kryją znaki, pozwalające pomyśleć o możliwej wspólnej przyszłości.

Migracje

Kim są migranci? Czy my nimi byliśmy, jesteśmy lub możemy się stać? Co oznaczają pojęcia emigracji i imigracji? Dlaczego ludzie poszukują nowych miejsc do życia? Jakie migracje mają miejsce w naszym otoczeniu? Czy procesy te dotyczą nas bezpośrednio, czy możemy się nimi nie interesować? Zastanowimy się nad zjawiskiem przemieszczania się ludzi. Spróbujemy stworzyć mapę kierunków i powodów mobilności, by lepiej zrozumieć te procesy.

Liceum

Biało-czerwono-niebiesko-żółta

Przyglądając się symbolom narodowym, zastanowimy się, czym jest kategoria narodowości i co tworzy naszą tożsamość. Co łączy nas z członkami innych wspólnot narodowych? Co wiemy o sobie nawzajem? Zastanowimy się też, czym są stereotypy oraz spróbujemy zrozumieć mechanizm ich powstawania i działania.

Transformacja

Czym jest proces transformacji w odniesieniu do krajów postkomunistycznych? Jak w miejskim pejzażu zapisują się zmiany społeczne, ekonomiczne i polityczne? Za pośrednictwem jakich obiektów i materiałów ujawniają się one w przestrzeni? Przyglądając się architekturze i rzeźbie pomnikowej, zastanowimy się wspólnie, jak śledzić można te zjawiska.

W ramach programu towarzyszącego tegorocznemu festiwalowi Warszawa w Budowie wyjątkowo nie przewidujemy zajęć dla grup przedszkolnych.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  • TAK

  • TAK