Festiwal | Фестиваль

Radio International


Głosy na temat pracy na emigracji

Jak nasz rytm pracy łączy się z naszym postrzeganiem starych, nowych oraz tymczasowych sąsiadów? Czy sąsiad to tylko obca osoba, czy ktoś, z kim dzielimy pokój? Czy może on być jednym i drugim jednocześnie?

Doświadczenie obcokrajowca to proces przemiany, w której obcy język, który na początku jest przeszkodą, ostatecznie staje się możliwością. Jeśli mówimy o tym, jak różne media kształtują nasze intencje, to mówienie o sobie w formie wyznania można postrzegać jako kontrast do gromadzenia danych przez firmy, tropiących i definiujących nasze pragnienia i wybory, nawet bez konieczności zadawania pytań.

Miasto, idealistycznie postrzegane jako narracja, przedstawia się jako kolaż różnorodnych rzadko współgrających ze sobą form, terytoriów i sił, szczególnie w postkomunistycznym krajobrazie Europy Wschodniej. Kolaż głosowy to z kolei forma, która podważa iluzoryczną totalność dyskursu, pytając o rolę żywej mowy i performatywność głosu.

Wywiady i zmyślone rozmowy w językach ojczystych i obcych dokumentują i przeciwstawiają sobie znaczenia rytmów pracy i czasu wolnego, pojęcia wspólnoty i sąsiedztwa, zaangażowania politycznego i jego braku. Radio International stara się odkryć linie energetyczne ludzkich historii, ich sytuacji, wartości, ekspresji i ocen, prezentując zbiór głosów pracowników na emigracji z różnych środowisk i zawodów.

Prezentowane badanie radiowe jest bardzo subiektywne. Ujęci są w nim przede wszystkim znajomi znajomych, przez co odkrywa ono dynamikę mikrospołeczności Ukraińców w Warszawie, ich tony, punkty przecięcia i plotki. Pojawiają się w nim też emigranci nie pochodzący z Ukrainy oraz imigranci mówiący zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz polskiego kontekstu.

Radio International to wirtualna przestrzeń zmyślonego dialogu. Projekt ten, odkrywając różne praktyki wspólnego mieszkania w ramach WWB w Warszawie i w Kijowie, tworzy też międzynarodowe połączenie pomiędzy dwiema częściami hybrydowej struktury festiwalu.

O Radio International

Radio International to nomadyczna, eksperymentalna stacja radiowa, której celem jest odkrywanie odcieni wspólnej rzeczywistości wyrażanej bezpośrednio lub pośrednio poprzez słowo mówione i rozpoznawanie dźwięku.

Bez względu na to, czy dostrzegamy dźwięk głosu, słuchanie radia zakłada włączenie akusmatyczne. Kiedy źródło dźwięku nie jest widoczne, odnosi się ono do naszej pamięci emocjonalnej. W przeciwieństwie do dominujących form mediów audiowizualnych, które narzucają odbiorcy pole widzenia, obrazy są tu produkowane przez nasze umysły, pozwalając na odtwarzanie historii i dzielenie się doświadczeniem na własne sposoby. Radio International, powracając do niektórych dobrze ugruntowanych formatów w dzisiejszych mediach i łącząc je ze sobą, a jednocześnie podając w wątpliwość współczesne formy „produkcji” i „konsumpcji” kultury, staje pomiędzy tymi dwiema przestrzeniami, próbując w ten sposób zaprosić odbiorców do przemyślenia ich na nowo.

Radio International wystartowało jako eksperymentalne warsztaty radiowe podczas Kyiv International – Kyiv Biennial 2017, gdzie zaprezentowano serię kolaży głosowych, wywiadów i wydarzeń dźwiękowych, którym towarzyszył program performance’ów, spacerów dźwiękowych i wykładów.

Link do poprzedniej edycji: https://www.mixcloud.com/RadioInternational17/

***

Радіо Інтернаціонал

Голоси про працю в міграції

Чи існує відповідність між ритмами праці та нашими почуттями стосовно старих, нових або тимчасових сусідів? Сусіди - це незнайомці, чи люди, з якими живеш в одній кімнаті? А може, і те й інше водночас?

Досвід міграції є перехідним процесом, у якому часто іноземна мова спершу стає перешкодою, а потім перетворюється на джерело можливостей. Зважаючи на те, як через призму різних медій сьогодні формуються наші наміри, говоріння про себе як своєрідне одкровення можна зіставити зі збором даних комерційними компаніями, котрі стежать за бажаннями та визначають їх, не питаючи. 

Всупереч ідеї про місто як наратив, урбаністичний ландшафт на посткомуністичних теренах східної Європи зокрема постає у вигляді колажу, поєднуючи різнорідні форми, території та дійові сили. У свою чергу, форма голосового колажу суперечить ілюзорній цілісності висловлювання, ставлячи питання про роль живої мови та перформативність голосу. Інтерв’ю і уявні діалоги рідними та іноземними мовами документують думки про ритми праці та дозвілля, поняття спільноти та сусідства, політичну участь або байдужість. Досліджуючи силові лінії у розповідях, ситуації, цінності, експресії та судження, Радіо Інтернаціонал презентує колекцію голосів, що належать мігрант(к)ам-трудівницям від різних професій та соціальних контекстів. 

Це радіодослідження є досить суб’єктивним. Воно охоплює здебільшого друзів друзів, виявляючи динаміку мікроспільнот українок та українців у Варшаві – їхні інтонації, перетини та плітки. Також воно включає неукраїнських іммігрантів та емігрантів у Польщі, які говорять зсередини та ззовні польського контексту.

РІ створює віртуальний простір уявного діалогу. Досліджуючи різні практики співмешкання у рамках WWB у Варшаві та Києві, проект прокреслює зв’язок між двома частинами гібридної структури фестивалю.

Про Радіо Інтернаціонал

Радіо Інтернаціонал - це номадичне експериментальне радіо, яке передає відтінки спільного досвіду через живу мову та впізнавання звуків. Слухання радіо передбачає своєрідну «акусматичну» включеність, незалежно від того, чи чуємо голос, чи інший звук. Коли його джерело невидиме, уява виробляє образи самостійно, даючи можливість по-своєму проживати досвід розповіді. Запозичаючи та поєднуючи наявні формати сучасних медіа, водночас досліджуючи форми «виробництва» та «споживання» культури сьогодні, РІ знаходить своє місце поміж цими сферами, намагаючись та запрошуючи переосмислювати їх.

Проект експериментальної радіомайстерні РІ розпочався під час Київського Інтернаціоналу - Київської бієнале 2017 із серією голосових колажів, інтерв’ю та звукових подій, а також програмою лекцій, перфомансів та звукових прогулянок.

Послухати попередні матеріали можна за посиланням: https://www.mixcloud.com/RadioInternational17/