Miasto i jego krajobraz. Wokół ukraińskiej architektury modernistycznej
Місто і його ландшафт. Навколо модерністської архітектури в Україні

  • Miasto i jego krajobraz. Wokół ukraińskiej architektury modernistycznej
    Budynek UFO w Kijowie, model architektoniczny Floriana Jurijewa. Fot. Oleksij Bykow

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Warszawy zapraszają na dyskusję „Miasto i jego krajobraz: wojny gospodarcze i ideologiczne o architekturę modernistyczną i pamięć po niej w Kijowie i Warszawie”, oraz prezentację inicjatyw badawczych wokół modernistycznej architektury na Ukrainie.

[Текст українською мовою нижче]

Jednym z centralnych motywów festiwalu jest obecna transformacja idei architektury oraz pozycji jej twórców przez lokalne i ponadnarodowe mechanizmy rynkowe oraz przez dawne i współczesne ideologie polityczne. Na Ukrainie nastroje antysowieckie ulegają nasileniu od roku 2015, kiedy rząd ogłosił kampanię „dekomunizacyjną” mającą na celu pozbycie się symboli władzy komunistycznej; jej skutkiem było nie tylko obalanie pomników Lenina oraz zmiany nazw ulic i miast, lecz także zagrożenie dla modernistycznej spuścizny okresu władzy radzieckiej.

Podczas spotkania odbędzie się pokaz projektu architektonicznego Oleksija Bykowa, Soviet Modernism, Brutalism, Postmodernism, oraz prezentacja serii fotografii, Balcony Chic, Oleksandra Burlaki.

Dyskutanci podkreślą konieczność ochrony modernistycznej architektury sowieckiej, a także dokonają analizy kondycji polskiej spuścizny architektonicznej po 1989 roku oraz zmian w krajobrazie miejskim dokonanych zarówno z przyczyn ekonomicznych, jak i dla politycznych celów „dekomunizacji”.

Kuratorzy programu publicznego:

Wasyl Czerepanyn (Centrum Badań nad Kulturą Wizualną) i Szymon Maliborski (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie).

***

Музей сучасного мистецтва у Варшаві та Музей Варшави запрошують на дискусію «Місто та його ландшафт: економічні та ідеологічні війни за архітектуру модернізму та пам'ять про неї в Києві та Варшаві» та презентацію науково-дослідницьких ініціатив щодо модерністської архітектури в Україні.

Однією з тем фестивалю є різні способи, у які за допомогою локальних та транснаціональних ринкових механізмів, а також минулих і теперішніх ідеологій трансформується поняття архітектури та позиціонування її творців. В Україні антирадянські настрої зросли після початку «декомунізаційної» кампанії, запущеної урядом, щоб позбутися символів комуністичної епохи. Крім повалення пам’ятників Леніну та перейменування вулиць, ця кампанія також загрожує руйнуванням модерністському спадку радянської доби.

Під час зустрічі відбудеться показ архітектурного проекту Олексія Бикова «Soviet Modernism, Brutalism, Postmodernism», та презентація серії фотографій Олександра Бурлаки - «Balcony Chic».

Учпники дискусії будуть підкреслювати необхідність захисту модерністської радянської архітектури, а також доконають аналізу стану польської архітектурної спадщини після 1989 року та зміни міського ландшафту, викликаних економічними причинами та зробленими в політичних цілях «декомунізації».

Куратори

Василь Черепанин (Центр візуальної культури, Київ) та Шимон Маліборський (Музей сучасного мистецтва у Варшаві).