Drzwi w drzwi. Dyskusja o wystawie „Sąsiedzi”
«Двері в двері». Дискусія на теми фестивальної виставки

  • Drzwi w drzwi. Dyskusja o wystawie „Sąsiedzi”
    Ksenia Hnyłycka, plakat z cyklu „Jestem Ukrainką” (2018)

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Warszawy oraz kuratorki z kolektywu Centrum Badań nad Kulturą Wizualną zapraszają na dyskusję na temat wystawy „Sąsiedzi” w ramach 10. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE.

[Текст українською мовою нижче]

Idea „sąsiadów” przedstawiona na wystawie odwołuje się raczej do stanu nieustannych zmian, niepewności, chwiejności i transformacji niż do trwałej, stabilnej koegzystencji. Kuratorki wraz z biorącymi udział w projekcie artystami z Ukrainy i Polski omówią wielorakie perspektywy prezentowane na wystawie – bieżące przepływy migracyjne w europejskich miastach, wojnę ideologiczną, która rozwija się w przestrzeni publicznej, wzrost wrogości na tle etnicznym, niewystarczający udział kobiet w procesie kształtowania przestrzeni miejskiej – oraz jakie odzwierciedlenie znalazły w projekcie dźwiękowym Anny Krawec, Radio International.

Kuratorzy programu publicznego:

Wasyl Czerepanyn (Centrum Badań nad Kulturą Wizualną) i Szymon Maliborski (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie).

***

Презентація київської частини фестивалю за участі Наталії Нешевець та Сергія Климка та дискусія про інтервенції у напівпублічні простори за участі Томаша Свєтліка.

Ідея «сусідів» в рамках виставки розглядається радше як стан постійного руху, прекарності та трансформації, аніж як постійне, стабільне співіснування. Кураторки проекту та представлені на виставці художни_ці обговорять численні теми, відображені в експозиції, — сучасні потоки міграції в європейські міста, ідеологічну битву, що розгортається у публічному міському просторі у вигляді міжетнічної ворожнечі, недорепрезентованість участі жінок у процесі формування міського простору, — а також осмислення цих проблем у проекті «Радіо Інтернаціонал».