Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Sąsiedzi”
Кураторська екскурсія фестивальною виставкою «Сусіди»

  • Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Sąsiedzi”
    Oliver Ressler, „Kryzys w wersji na opak”, 16 min., 2016

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Warszawy zapraszają na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Sąsiedzi”, zorganizowanej w ramach 10. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE.

[Текст українською мовою нижче]

Ekspozycja w Warszawie może być ponadto czytana jako zbiór różnorodnych postaw artystycznych na bieżąco odnoszących się do procesów społecznych aktualizowanych poprzez obecność nowych sąsiadów. Składową tych głosów są również wypowiedzi dotyczące sytuacji na Ukrainie wywołanej rozczarowaniem polityką, tlącym się konfliktem zbrojnym, jak również rozpędzoną polityką dekomunizacyjną i rozkwitem ruchów nacjonalistycznych.

***

Музей сучасного мистецтва у Варшаві та Музей Варшави запрошують на кураторську екскурсію виставкою «Сусіди», що є частиною 10-го фестивалю «Варшава в будові».

Фестивальну виставку можна зчитувати як зібрання різних мистецьких підходів, які пропонують своєчасний погляд на соціальні процеси й те, як вони змінилися, коли присутність нових сусідів стала більш очевидною. Куратор(к)и запропонують свою перспективу на проблематику виставки крізь призму мистецьких висловлювань, що стосуються ситуації в Україні та є наслідком незгоди з політичною ситуацією в країні, яка посилюється нинішнім військовим конфліктом, а також поспішною політикою декомунізації та руйнівною хвилею ультраправих рухів.