Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie „Sąsiedzi”
Екскурсія по виставці «Сусіди» українською мовою

  • Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie „Sąsiedzi”
    Pawilon Cepelii. Wnętrze. I piętro, Zygmunt Stępiński; papier, tektura, taśma przeźroczysta, rysunek; ołówek, akwarela, 1964-1966. Zbiory Muzeum Warszawy

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Warszawy zapraszają na otwarte oprowadzania w języku ukraińskim po wystawie „Sąsiedzi”, zorganizowanej w ramach 10. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE.

[Текст українською мовою нижче]

Wystawa „Sąsiedzi” jest próbą przyjrzenia się idei sąsiedztwa we współczesnym mieście. Na skutek skali migracji, uwarunkowanych ekonomicznie czy politycznie, staje się ona jedną z podstawowych kwestii do wspólnego pomyślenia na nowo. Różnorodne doświadczenia współbycia w nowym kontekście – podzielane zarówno przez pracowników sezonowych, jak i innych migrantów – są punktem wyjścia prac prezentowanych w ramach tegorocznej edycji festiwalu. Dzięki temu otrzymujemy złożony obraz dzisiejszych relacji i znaczeń kształtujących się wokół tematu sąsiedzkości. Relacje pomiędzy Warszawą a Kijowem służą za przykład dla ukazania szerszych procesów globalnych.

Po wystawie oprowadzi Aniela Trojanowska. Spotkanie będzie tłumaczone na język ukraiński.

***

Музей сучасного мистецтва у Варшаві та Музей Варшави запрошують на відкриті екскурсії українською мовою по виставці «Сусіди», організованої в рамках 10-го фестивалю ВАРШАВА В БУДОВІ.

Виставка «Сусіди» - це спроба подивитися на ідею сусідства в сучасному місті. В результаті масштабної міграції, обумовленої економікою та політикою, сусідство стає основною темою для переосмислення. Різноманітний досвід спільного життя в новому контексті – сезонних працівників та мігрантів - є вихідним пунктом робіт, представлених у рамках цьогорічного фестивального видання. Завдяки цьому ми отримуємо комплексну картину сучасних відносин і значень, що формуються навколо теми сусідства. Відносини між Варшавою та Києвом служать прикладом для демонстрації більш широких глобальних процесів.

Провідник: Aniela Trojanowska

Вхід на екскурсію включений до квитка на виставку (1 злотий)
Місце: Павільйон Цепелія,вул. Маршалковська 99/101, Варшава